Písemné hlasování - BANKA

Datum vložení: 
28.9.2010
Vážení členové BD dovolujeme si Vás poždat o schválení zajištění pro Komerční banku. Jde o schválení termínovaného vkladu ve výši 360000,-Kč a Blankosměnky. NEJDE O RUČENÍ DOMEM. Uvedené schválení požaduje KB pro 1.čerpání z již schváleného úvěru ze dne 18.6.2010. Hlasování proběhne dle stanov BD písemnou formou. Hlasovací lístky prosíme odevzdat do 30.9.2010 do schránky BD. Jako přílohu hasovacího lístku obdržíte kopii výzvy z KB ze dne 27.9.2010 a kopii úvěrové smlouvy. Do dnešního dne bylo již zaplaceno dodavatelům celkem 3152382,-Kč z vlastních zdrojůBD a členský podíl za uvolněný byt č.34/1974 byl zaplacen v plné výši t.j. celkem 2150000,-Kč Představenstvo BD 28.9.2010