Pozvánka

Datum vložení: 
21.02.2013
Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi BD dne 6.3.2013

Vážení členové BD, dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou členskou schůzi BD.
A to dne 6.3.2013 od 19:00 do jídelny ZŠ na Pošepného náměstí.

Vzhledem k tomu, že jeden z členů našeho BD využil svého práva a uplatnil námitku vůči jednomu
z usnesení naší členské schůze ze dne 28.11.2013 (podal žalobu k soudu), mohla by nastat situace,
že budou zpochybněna rozhodnutí představenstva, které bylo členskou schůzí zvoleno, a to od data
schůze do rozhodnutí soudu.

Program:
1)Zahájení
2)Volba nového představenstva a kontrolní komise
3)Závěr

Účast velmi nutná-děkujeme.

Představenstvo 20.2.2013