Pozvánka na členskou schůzi

Datum vložení: 
1.06.2014
Pozvánka na řádnou členskou schůzi svolanou na 19.6.2014 od 19:00 do jídelny ZŠ na Pošepného náměstí.

Součástí pozvánky s programem, kde je nejdůležitější bod č.2, t,j, schválení změny Stanov
bytového družstva za účasti notáře je i dopis představenstva, vzor plné moci a návr změny stanov.