Zápis z členské schůze 19.6.2014

Datum vložení: 
O1.07,2014
Stručný obsah zápisu: 
Obsah zápisu naleznete v přílohách.

Obsah:
Zápis z členské schůze BD Hrabákova 1972-1973-1974 dne 19.6.2014
Zpráva Kontrolní komise
Účetní závěrka (Rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
Příloha k závěrce 2013