Usnesení VS

Datum vložení: 
25.05.2015
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.4.2015

Usnesení Vrchního soudu- zamítnutí návrhu na neplatnost usnesení členské schůze BD
je uvedeno v příloze.