Rozhodování per rollam

Datum vložení: 
27.11.2020
Hlasování členů BD Hrabákova 1972-1973-1974

Hlasování členů BD způsobem per rollam, tj. písemně mimo svolanou členskou schůzi a to ve dnech od 1.12.2020 do 15.12.2020.
Lhůta pro doručení Vašeho hlasování je do 15.12.2020 do 23:59 hod.