Dokumenty ke stažení

24.03.2015
Výkaz zisku a ztrát BD Hrabákova 1972-1973-1974
24.03.2015
Rozvaha BD Hrabákova 1972-1973-1974
24.03.2015
Příloha účetní uzávěrky BD Hrabákova 1972-1973-1974
1.06.2014
Návrh stanov pro členskou schůzi svolanou na 19.6.2014
15.10.2013
Žádost o proplacení.
21.10.2006
Obsah naleznete v příloze.
12.09.2006
Domovní řád byl schválen členskou schůzí bytového družstva dne 19.4.2006.
19.01.2006
Stanovy bytového družstva Hrabákova 1972-1973-1974