Orgány družstva

Představenstvo

  • Vohrna Vladimír - předseda (Hrabákova 1974) spojení : predseda@druzstvohrabakova.cz
  • Mgr.Dittrich Pavel - místopředseda (Hrabákova 1972) 
  • JUDr.Fidlerová Alena - člen- (Hrabákova 1972)
  • Rédl Miroslav - člen / pokladník- (Hrabákova 1974) spravce@druzstvohrabakova.cz
  • Černý Jiří - člen -(Hrabákova1974) 

Kontrolní komise

  • Jana Černá (Hrabákova 1974)
  • Ivana Snížková - místopředsedkyně (Hrabákova 1973) spojení: snizkovaivana@seznam.cz
  • Kája Šmídová - členka (Hrabákova 1974)