Orgány družstva

Představenstvo

  • Vohrna Vladimír - předseda (Hrabákova 1974) spojení : predseda@druzstvohrabakova.cz
  • Mgr.Dittrich Pavel - místopředseda (Hrabákova 1972) 
  • JUDr.Fidlerová Alena - člen- (Hrabákova 1972)
  • Rédl Miroslav - člen / pokladník- (Hrabákova 1974) spravce@druzstvohrabakova.cz
  • Skalický Jiří - člen -(Hrabákova1972) 

Kontrolní komise