Zápisy ze schůzí představenstva a kontrolní komise

02.11.2005
Zápis ze schůze představenstva družstva Hrabákova 1972 - 1973 - 1974 ze dne 2. 11. 2005.