Zápisy ze schůzí představenstva a kontrolní komise

31.03.2017
Obsah zápisu naleznete v příloze.
12.05.2016
Obsah zápisu naleznete v příloze.
11.04.2016
Obsah zápisu naleznete v příloze.
6.01.2016
Zápis ze schůze představenstva
16.02.2016
Zápis ze schůze představenstva
15.02.2016
Zápis ze schůze představenstva.
29.04.2015
Zápis ze schůze představenstva
29.03.2015
Zápis ze schůze představenstva 18.3.2015
28.03.2015
Zápis ze schůze představenstva 12.11.2014
27.O3.2015
Zápis ze schůze představenstva 3.9.2014