Přejít k hlavnímu obsahu

Z historie družstva

Dne 27.1.2005 byla zaslána nabídka na úplatný převod nemovitosti všem nájemníkům domů Hrabákova 1972 -1973 - 1974 z MČ Praha 11 dle usnesení č. 22/11/Z/04 Zastupitelstva MČ Praha 11(ze dne18.3.2004).

Dne 21.3.2005 bylo dopisem z MČ Praha 11 potvrzeno splnění podmínky zaslat do 60 dnů od obdržení nabídky Žádost o úplatný převod a to více než 90 % ze všech nájemníků.

Dne 6.10.2005 se konala ustavující schůze Bytového družstva Hrabákova 1972 - 1973 -1974 za účasti notáře JUDr. Petra Bílka.

Dne 22.11.2005 byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku u MS v Praze.

Dne 17.12.2005 bylo Bytové družstvo Hrabákova 1972-1973-1974 zapsáno pod identifikačním číslem 273 99 133 do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.